natuurlijke cosmetica

Kinderfeestjes - Verjaardagsfeestjes

In samenwerking met de Bottelarij (Ulbeek - Wellen) verzorgen wij kinder-en verjaardagsfeestjes, waar de kinderen meestal
creatief aan de slag gaan met materialen uit de natuur. Maar op aanvraag kan het ook zijn dat de kinderen creatief aan de slag
gaan met bijvoorbeeld tasjes en porseleinverf... Een beetje vergelijkbaar met hetgeen wij aanbieden tijdens de kinderateliers,
met uitzondering van de "natuurwandeling" met de kinderen. (Op verplaatsing zou dit eventueel wel mogelijk kunnen zijn).